Całodobowa infolinia: 703 40 33 19 | Informacja stacjonarna: 48 362 67 76 Pn-Pt: 08.00-17.30, Sob: 08.00-16.00

Informacja telefoniczna

Całodobowa infolinia

703 40 33 19

Informacja stacjonarna

48 362 67 76

Pn-Pt: 08.00-17.30

Sob: 08.00-16.00

Aktualne ceny paliw

4,52 zł/litr

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew (organizator)
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
tel. (48) 36-211-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pksradom.pl

ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż n/w autobusu:

Scania Irizar, pojemność/moc silnika: 11700 ccm/360 KM, rok produkcji: 2000, nr rejestracyjny:
WRA 14275, liczba miejsc siedzących: 51

Cena wywoławcza –27.606,00 zł./BRUTTO

Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 11.12.2017 roku w Sekretariacie Spółki (pokój nr 22) w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47, czynne do godz. 15.00.

Pojazd będący przedmiotem przetargu oraz związaną z nim dokumentację można obejrzeć do dnia 08.12.2017 r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem (48) 362 11 54 wew. 149, 691 666 075.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

Organizator wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny zakupu niezwłocznie po poinformowaniu go o przyjęciu jego oferty, nie później jednak niż 7 dni od daty poinformowania. Nabywca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu. Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia/wyboru. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Autobus zostanie sprzedany w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się znajduje i z tego tytułu Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego unieważnienia bez wyboru którejkolwiek oferty. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z tego tytułu.