Oznaczenie formy prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS 0000350902
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Sposób powstania podmiotu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. powstało w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu na mocy art.4 ust.1 w zw. z art. 4A ust. 1 Ustawy z 30.08.1996 o komercjalizacji i prywatyzacji - aktem notarialnym komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z dnia 19 stycznia 2010r.
Struktura właścicielska Właścicielem 100% kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. jest Związek Gmin "Podradomska Komunikacja Samochodowa"