Prezes Zarządu Paweł Gutkowski
tel. (48) 362-11-53; (48) 386 44 14

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Zbigniew Węgrzynowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ryszard Wilk - Zastępca Przewodniczącego
  • Bogdan Królikowski - Sekretarz