Prezes Zarządu Paweł Gutkowski
tel. (48) 362-11-53; (48) 386 44 14

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Damian Sieradz– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jerzy Kacak
  • Iwona Czwarno-Olczykowska