Prezes Zarządu Janusz Spelina
tel. (48) 363-26-49, (48) 362-11-53 do 54 w. 110

Organ nadzoru

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Zbigniew Węgrzynowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ryszard Wilk - Zastępca Przewodniczącego
  • Bogdan Królikowski - Sekretarz