pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Aktualności na temat budowy obwodnicy radomia
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Aktualności na temat budowy obwodnicy radomia

Aktualności na temat budowy obwodnicy radomia

Spis treści

Obwodnica Radomia to długo wyczekiwana inwestycja, która ma na celu usprawnienie ruchu drogowego w mieście i okolicach. Budowa obwodnicy jest obecnie w toku, a mieszkańcy Radomia z niecierpliwością śledzą postępy prac. W tym artykule przedstawimy najnowsze informacje dotyczące realizacji tego kluczowego projektu infrastrukturalnego.

Kluczowe wnioski:
 • Obwodnica Radomia to strategiczna inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie.
 • Prace budowlane są zaawansowane, a poszczególne odcinki obwodnicy są sukcesywnie oddawane do użytku.
 • Budowa obwodnicy przyniesie korzyści nie tylko kierowcom, ale także mieszkańcom Radomia, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta.
 • Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych oraz budżetu państwa, co podkreśla jej znaczenie dla regionu.
 • Po zakończeniu budowy, obwodnica Radomia stanie się kluczowym elementem sieci drogowej w południowej części województwa mazowieckiego.

Obwodnica Radomia - Najnowsze Informacje o Postępach

Mieszkańcy Radomia z niecierpliwością oczekują na ukończenie obwodnicy Radomia, która ma znacząco poprawić sytuację komunikacyjną w mieście i regionie. Prace nad tą kluczową inwestycją trwają od kilku lat i systematycznie posuwają się naprzód. W ostatnim czasie odnotowano istotne postępy w realizacji projektu.

Według najnowszych doniesień, budowa obwodnicy Radomia przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawcy koncentrują się obecnie na najbardziej wymagających odcinkach trasy, takich jak węzły drogowe i mosty. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników i wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, prace postępują sprawnie i efektywnie.

Jednym z kluczowych etapów inwestycji jest budowa mostu na rzece Mlecznej, który stanowi integralną część obwodnicy Radomia. Most ten będzie miał długość 600 metrów i zostanie wyposażony w nowoczesne systemy odwodnienia i oświetlenia. Jego konstrukcja została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom związanym z dużym natężeniem ruchu drogowego.

Mieszkańcy Radomia z zainteresowaniem śledzą postępy prac nad obwodnicą. Wielu z nich wyraża zadowolenie z tempa realizacji inwestycji i docenia wysiłki władz miasta oraz wykonawców. Obwodnica jest postrzegana jako kluczowy element infrastruktury drogowej, który przyczyni się do poprawy jakości życia w Radomiu i okolicach.

Trasa Obwodnicy Radomia - Kluczowe Odcinki i Węzły

Obwodnica Radomia będzie miała długość około 25 kilometrów i zostanie poprowadzona po wschodniej i południowej stronie miasta. Trasa została starannie zaplanowana, aby ominąć gęsto zaludnione obszary i zminimalizować wpływ na środowisko naturalne. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę, co zapewni płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Kluczowe odcinki obwodnicy Radomia obejmują m.in. odcinek od węzła Radom Północ do węzła Radom Wschód, który będzie miał długość około 10 kilometrów. Na tym fragmencie trasy powstaną dwa węzły drogowe - Radom Młodzianów i Radom Krychnowice. Węzły te umożliwią sprawne połączenie obwodnicy z istniejącą siecią dróg i ułatwią dostęp do ważnych części miasta.

Kolejnym istotnym odcinkiem jest fragment od węzła Radom Wschód do węzła Radom Południe. Ten odcinek będzie miał długość około 15 kilometrów i zostanie wyposażony w trzy węzły drogowe - Radom Wośniki, Radom Godów i Radom Janiszew. Węzły te zapewnią dogodne połączenia z drogami wojewódzkimi i krajowymi, usprawniając komunikację w regionie.

Wzdłuż całej trasy obwodnicy Radomia powstaną również liczne obiekty inżynierskie, takie jak wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt. Ich konstrukcja została starannie przemyślana, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz zminimalizować wpływ na lokalne ekosystemy. Dzięki tym rozwiązaniom, obwodnica stanie się nie tylko funkcjonalnym elementem infrastruktury drogowej, ale także wpiszę się harmonijnie w otaczający krajobraz.

Czytaj więcej: Praca na lotnisku w Radomiu - oferty i wymagania dotyczące pracy

Wpływ Obwodnicy Radomia na Rozwój Miasta i Regionu

Budowa obwodnicy Radomia to nie tylko inwestycja w infrastrukturę drogową, ale także impuls do rozwoju gospodarczego miasta i całego regionu. Dzięki usprawnieniu komunikacji, Radom stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców. Łatwiejszy dostęp do kluczowych szlaków transportowych zachęci firmy do lokowania swoich zakładów i centrów logistycznych w okolicach miasta.

Obwodnica przyczyni się również do rozwoju turystyki w regionie. Radom i okoliczne miejscowości zyskają na atrakcyjności dzięki lepszemu skomunikowaniu z resztą kraju. Turyści będą mogli łatwiej dotrzeć do lokalnych atrakcji, takich jak zabytki, muzea czy tereny rekreacyjne. To z kolei przełoży się na zwiększenie dochodów z branży turystycznej i powstanie nowych miejsc pracy.

Nie można również zapominać o wpływie obwodnicy Radomia na jakość życia mieszkańców. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta przyczyni się do zmniejszenia korków, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu Radom stanie się bardziej przyjaznym i zdrowym miejscem do życia. Mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych położonych poza miastem.

Warto podkreślić, że budowa obwodnicy Radomia wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju infrastruktury drogowej w całym kraju. Inwestycja ta jest częścią większego planu modernizacji i rozbudowy sieci dróg, który ma na celu poprawę komunikacji i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Radom, dzięki swojemu strategicznemu położeniu, ma szansę stać się ważnym węzłem komunikacyjnym na mapie Polski.

Harmonogram Prac nad Obwodnicą Radomia - Kluczowe Daty

Zdjęcie Aktualności na temat budowy obwodnicy radomia

Prace nad obwodnicą Radomia rozpoczęły się w 2020 roku, a ich zakończenie planowane jest na 2024 rok. W tym czasie zaplanowano szereg kluczowych etapów, które będą sukcesywnie realizowane. Oto najważniejsze daty w harmonogramie budowy obwodnicy Radomia:

 • Czerwiec 2020 - rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych
 • Styczeń 2021 - uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji
 • Maj 2021 - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych
 • Wrzesień 2021 - podpisanie umowy z wybranym wykonawcą
 • Październik 2021 - rozpoczęcie robót budowlanych

Według założeń, do końca 2022 roku mają zostać ukończone prace na pierwszym odcinku obwodnicy, od węzła Radom Północ do węzła Radom Wschód. Następnie, w latach 2023-2024, prowadzone będą prace na pozostałych odcinkach, aż do całkowitego ukończenia inwestycji.

Warto zaznaczyć, że harmonogram budowy obwodnicy Radomia jest ambitny, ale realny. Wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby dotrzymać założonych terminów i jak najszybciej udostępnić nową drogę kierowcom. Jednocześnie dbają o wysoką jakość wykonania i przestrzeganie wszelkich norm bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Radomia z niecierpliwością oczekują na kolejne kluczowe daty w harmonogramie budowy obwodnicy. Każdy ukończony etap przybliża miasto do realizacji tej ważnej inwestycji, która znacząco poprawi komunikację i jakość życia w regionie.

Finansowanie Budowy Obwodnicy Radomia - Źródła i Koszty

Budowa obwodnicy Radomia to kosztowne przedsięwzięcie, które wymaga znacznych nakładów finansowych. Szacunkowy koszt inwestycji to około 1,2 miliarda złotych. Tak duża kwota nie mogłaby zostać pokryta wyłącznie z budżetu miasta, dlatego konieczne było pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania.

Głównym źródłem finansowania obwodnicy Radomia są fundusze unijne. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z programu "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020. Dzięki temu, aż 85% kosztów inwestycji zostanie pokryte z dotacji unijnych. To ogromne wsparcie, które umożliwia realizację tak ambitnego przedsięwzięcia.

Pozostałe 15% kosztów budowy obwodnicy zostanie sfinansowane z budżetu państwa oraz budżetu miasta Radomia. Władze miejskie zabezpieczyły odpowiednie środki na ten cel, uznając inwestycję za absolutny priorytet. Dzięki połączeniu funduszy unijnych, państwowych i miejskich, udało się stworzyć solidny montaż finansowy dla tego projektu.

Warto podkreślić, że budowa obwodnicy Radomia to nie tylko koszt, ale także inwestycja w przyszłość miasta i regionu. Oczekuje się, że obwodnica przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, takie jak zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Radomia, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. W dłuższej perspektywie, nakłady poniesione na budowę obwodnicy powinny się zwrócić w postaci szybszego rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Korzyści z Obwodnicy Radomia dla Mieszkańców i Kierowców

Obwodnica Radomia przyniesie szereg korzyści zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla kierowców podróżujących przez region. Przede wszystkim, nowa droga znacząco usprawni komunikację i skróci czas przejazdu. Kierowcy będą mogli ominąć zatłoczone centrum Radomia i sprawniej dotrzeć do swoich celów.

Jedną z głównych zalet obwodnicy będzie redukcja natężenia ruchu w mieście. Dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza granice Radomia, zmniejszą się korki i zatory drogowe. To z kolei przełoży się na oszczędność czasu i paliwa dla kierowców, a także na poprawę jakości powietrza w mieście. Mieszkańcy odczują znaczną ulgę, gdy ruch ciężarowy zostanie przeniesiony na obwodnicę.

 • Skrócenie czasu przejazdu przez Radom i okolice
 • Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • Redukcja hałasu i zanieczyszczeń w mieście
 • Łatwiejszy dojazd do stref przemysłowych i handlowych

Obwodnica Radomia wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach. Nowa trasa zostanie zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, pasami do wyprzedzania i nowoczesnym oznakowaniem. Dzięki temu ryzyko wypadków i kolizji znacząco spadnie, co jest niezwykle istotne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Nie można zapominać o korzyściach dla lokalnej gospodarki. Obwodnica Radomia ułatwi dostęp do stref przemysłowych i handlowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta. Lepsze skomunikowanie tych obszarów przyciągnie nowych inwestorów i przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości. W rezultacie powstaną nowe miejsca pracy, a region zyska na atrakcyjności ekonomicznej.

Podsumowanie

Obwodnica Radomia to kluczowa inwestycja dla miasta i regionu, która znacząco poprawi komunikację i jakość życia mieszkańców. Budowa obwodnicy Radomia przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej ukończenie planowane jest na 2024 rok. Dzięki starannemu zaplanowaniu trasy i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, obwodnica stanie się funkcjonalnym i bezpiecznym elementem infrastruktury drogowej.

Finansowanie inwestycji opiera się w głównej mierze na funduszach unijnych, co podkreśla jej znaczenie dla rozwoju regionu. Obwodnica Radomia przyniesie wymierne korzyści, takie jak skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz rozwój lokalnej gospodarki. Mieszkańcy Radomia z niecierpliwością oczekują na zakończenie budowy obwodnicy, która otworzy nowe możliwości i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Kaletnik w Radomiu: Dlaczego warto jest skorzystać z jego usług?
 3. mPay: Czy to najbezpieczniejsza aplikacja do płatności mobilnych?
 4. 6 najlepszych inspirujących pomysłów na oryginalne półki na książki
 5. Osiedle Radomianka - jak wyglądało wcześniej, sprawdź teraz

Najczęstsze pytania

Głównym celem budowy obwodnicy Radomia jest usprawnienie ruchu drogowego w mieście i regionie, poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice Radomia. Obwodnica ma również na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta oraz ułatwienie dostępu do stref przemysłowych i handlowych.

Obwodnica Radomia będzie miała długość około 25 kilometrów i zostanie podzielona na kluczowe odcinki. Najważniejsze z nich to odcinek od węzła Radom Północ do węzła Radom Wschód (około 10 km) oraz odcinek od węzła Radom Wschód do węzła Radom Południe (około 15 km). Na trasie powstaną liczne węzły drogowe, wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt.

Budowa obwodnicy Radomia jest finansowana z różnych źródeł. Głównym z nich są fundusze unijne, które pokryją aż 85% kosztów inwestycji. Pozostałe 15% zostanie sfinansowane z budżetu państwa oraz budżetu miasta Radomia. Dzięki takiemu montażowi finansowemu, możliwa jest realizacja tego ambitnego projektu.

Zgodnie z harmonogramem, zakończenie budowy obwodnicy Radomia planowane jest na 2024 rok. Prace rozpoczęły się w 2020 roku i są prowadzone etapami. Do końca 2022 roku ma zostać ukończony pierwszy odcinek, od węzła Radom Północ do węzła Radom Wschód. Następnie, w latach 2023-2024, realizowane będą prace na pozostałych odcinkach.

Obwodnica Radomia przyniesie szereg korzyści dla mieszkańców i kierowców. Przede wszystkim, znacząco skróci czas przejazdu przez miasto i okolice, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego. Zmniejszy się natężenie ruchu w centrum Radomia, co wpłynie na poprawę jakości powietrza i redukcję hałasu. Ponadto, obwodnica poprawi bezpieczeństwo na drogach i ułatwi dojazd do stref przemysłowych i handlowych.

Zobacz więcej