Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki zawartej na stronie internetowej dla jakiegokolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczenia, straty lub szkody pośrednie lub wynikowe, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków powstałych w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Zakres

Za pośrednictwem tej strony internetowej możesz być w stanie łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na charakter, treść i dostępność tych stron. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie oznacza automatycznie rekomendacji ani poparcia dla wyrażanych na nich opinii.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała płynnie. Jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych niezależnych od nas.

Informacje i poglądy wyrażane na tej stronie internetowej są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalnej polityki lub stanowiska żadnej innej agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy. Wszystkie treści zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym.