pksradom.plarrow right†Wywiadyarrow right†Historia i działalność spółdzielni mieszkaniowej nasz dom w Radomiu
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Historia i działalność spółdzielni mieszkaniowej nasz dom w Radomiu

Historia i działalność spółdzielni mieszkaniowej nasz dom w Radomiu

Spis treści

Nasz dom radom to spółdzielnia mieszkaniowa z wieloletnią tradycją w Radomiu. Ta organizacja non-profit działa na rzecz zapewnienia dostępnych mieszkań i budynków dla lokalnej społeczności. Przez dziesięciolecia nasz dom odegrał kluczową rolę w rozwijaniu i kształtowaniu miasta, zapewniając nie tylko zakwaterowanie, ale także tworząc poczucie wspólnoty wśród mieszkańców.

Kluczowe wnioski:
 • Nasz dom radom to spółdzielnia mieszkaniowa działająca non-profit dla lokalnej społeczności.
 • Organizacja ma długą i bogatą historię, która jest nierozerwalnie związana z rozwojem Radomia.
 • Poza zapewnianiem mieszkań, nasz dom aktywnie angażuje się w działania społeczne i budowanie poczucia wspólnoty.
 • Spółdzielnia zarządza kompleksami mieszkaniowymi i obiektami użyteczności publicznej na terenie miasta.
 • Członkowie nasz dom radom mają wpływ na decyzje poprzez demokratyczny system zarządzania.

Najstarsze spółdzielnie mieszkaniowe nasz dom radom

Nasz dom radom plasuje się wśród najstarszych i najbardziej zasłużonych spółdzielni mieszkaniowych w mieście. Założona w pierwszych latach powojennych, organizacja ta przez dziesięciolecia odgrywała kluczową rolę w zapewnianiu mieszkańcom Radomia dostępu do przystępnych cenowo lokali mieszkalnych.

Pionierski duch i zaangażowanie założycieli nasz dom radom na stałe zapisały się w historii miasta. Dzięki ich determinacji i wizji, setki rodzin zyskały bezpieczną przystań i miejsce, które można nazwać domem.

Pierwsze osiedla wznoszone przez spółdzielnię, takie jak radom osiedla Żołnierska i Planty, do dziś stanowią trzon zabudowy mieszkaniowej w centrum Radomia. Ich charakterystyczna architektura z lat 50. i 60. ubiegłego wieku wpisała się w miejski krajobraz, nadając miastu niepowtarzalny klimat.

Choć minęły już dziesięciolecia, nasz dom radom pozostaje wierny swoim korzeniom i nieustannie dąży do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Jej dziedzictwo i wpływ na oblicze Radomia są nie do przecenienia.

Członkostwo i zasady nasz dom spółdzielnia radom

Przynależność do nasz dom spółdzielnia radom opiera się na szczególnych zasadach i wartościach. Aby zostać członkiem, należy złożyć wkład mieszkaniowy, który uprawnia do korzystania z zasobów spółdzielni i podejmowania decyzji na równi z innymi członkami.

Fundamentem działalności nasz dom radom jest demokracja i samorządność. Każdy członek ma prawo głosu w najważniejszych kwestiach, takich jak wybór władz spółdzielni czy decyzje dotyczące inwestycji i remontów.

Spółdzielnia promuje również ideę solidarności i wzajemnej pomocy. Członkowie o niższych dochodach mogą liczyć na preferencyjne stawki czynszu, a w trudnych sytuacjach życiowych mogą ubiegać się o wsparcie materialne.

Przynależność do nasz dom radom to nie tylko posiadanie dachu nad głową, ale także poczucie wspólnoty i uczestnictwo w budowaniu lepszej przyszłości dla całego Radomia. Spółdzielnia kładzie nacisk na integrację mieszkańców i organizację wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

 • Członkostwo oparte na wkładzie mieszkaniowym i współdecydowaniu.
 • Demokratyczne zasady samorządności i wybór władz spółdzielni.
 • Solidarność i wsparcie dla członków w trudnych sytuacjach.
 • Budowanie poczucia wspólnoty i integracja mieszkańców.

Czytaj więcej: Andrzej Ilków: innowacje i realizacje dla społeczności Radomia

Obiekty nasz dom spółdzielnia mieszkaniowa radom

Nasz dom spółdzielnia mieszkaniowa radom zarządza licznymi osiedlami radom oraz obiektami użyteczności publicznej na terenie miasta. W jej zasobach znajdują się zarówno starsze budynki z charakterystyczną architekturą, jak i nowocześniejsze inwestycje mieszkaniowe.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych osiedli jest Żoliborz, którego modernistyczna zabudowa z lat 60. XX wieku przyciąga uwagę swoją unikatową estetyką. Z kolei osiedle Planty, położone w samym sercu Radomia, słynie z bogatej infrastruktury handlowo-usługowej i doskonałej komunikacji z pozostałymi dzielnicami.

Poza budynkami mieszkalnymi, nasz dom radom zarządza również obiektami o charakterze publicznym. Wśród nich znajdują się domy kultury, biblioteki oraz ośrodki sportowe i rekreacyjne, udostępniane zarówno członkom spółdzielni, jak i pozostałym mieszkańcom miasta.

Dbałość o stan techniczny budynków i ich systematyczna modernizacja to jeden z priorytetów nasz dom radom. Spółdzielnia podejmuje liczne inwestycje, takie jak remonty elewacji, wymiana instalacji czy termomodernizacje, aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni standard życia.

Zarządzanie i władze nasz dom spółdzielnia radom

Zdjęcie Historia i działalność spółdzielni mieszkaniowej nasz dom w Radomiu

Demokratyczny model zarządzania nasz dom spółdzielnia radom umożliwia jej członkom aktywny udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków, które obraduje co roku i podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących spółdzielni.

Zarząd, wybierany przez członków na kadencję, odpowiada za bieżącą działalność i realizację uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Czuwa on nad prawidłowym funkcjonowaniem spółdzielni i zarządza jej majątkiem zgodnie z interesami członków.

Nadzór nad działaniami Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z przedstawicieli wybranych spośród członków. Jej zadaniem jest kontrolowanie i opiniowanie działań Zarządu oraz dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków członkowskich.

Istotną rolę w strukturze zarządzania nasz dom radom odgrywają także Rady Osiedli, które reprezentują interesy mieszkańców poszczególnych osiedli i współpracują z Zarządem w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących.

 • Walne Zgromadzenie Członków jako najwyższa władza spółdzielni.
 • Zarząd odpowiedzialny za bieżącą działalność i realizację uchwał.
 • Rada Nadzorcza kontrolująca działania Zarządu.
 • Rady Osiedli reprezentujące interesy mieszkańców poszczególnych osiedli.

Działalność społeczna nasz dom radom spółdzielnia

Nasz dom radom spółdzielnia nie ogranicza się jedynie do zapewniania mieszkań, ale aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej. Organizacja ta inicjuje i wspiera liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym, mające na celu integrację mieszkańców oraz tworzenie poczucia więzi i przynależności do Radomia.

Podsumowanie

Nasz dom radom to spółdzielnia o bogatej historii i ogromnych zasługach dla Radomia. Przez dziesięciolecia budowała osiedla radom, zapewniając mieszkańcom dostęp do przystępnych cenowo lokali. Dziś zarządza licznymi radom osiedlami, czerpiąc siłę z demokratycznych wartości i angażując członków w procesy decyzyjne.

Oprócz zapewniania zakwaterowania, sm nasz dom radom odgrywa kluczową rolę w jednoczeniu społeczności lokalnej. Organizacja ta aktywnie angażuje się w działalność kulturalną, edukacyjną i integracyjną, budując poczucie więzi i przynależności do miasta. To prawdziwy przykład harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością i troski o dobro wspólne.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Kaletnik w Radomiu: Dlaczego warto jest skorzystać z jego usług?
 3. mPay: Czy to najbezpieczniejsza aplikacja do płatności mobilnych?
 4. 6 najlepszych inspirujących pomysłów na oryginalne półki na książki
 5. Osiedle Radomianka - jak wyglądało wcześniej, sprawdź teraz

Najczęstsze pytania

Aby przystąpić do spółdzielni, należy złożyć wkład mieszkaniowy oraz deklarację członkowską. Następnie, po zaakceptowaniu przez władze spółdzielni, zyskuje się pełne prawa członkowskie, w tym możliwość ubiegania się o mieszkanie oraz udział w procesie decyzyjnym.

Członkowie spółdzielni mogą liczyć na preferencyjne stawki czynszu, a także wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto, mają realny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania nieruchomościami i inwestycjami poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne są inicjowane przez Zarząd spółdzielni na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. Prace te obejmują remonty elewacji, wymianę instalacji, termomodernizacje oraz inne niezbędne prace mające na celu utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym.

Tak, poza budynkami mieszkalnymi, nasz dom radom zarządza również lokalami o charakterze użytkowym i usługowym. Są one dostępne na zasadach najmu, zarówno dla członków spółdzielni, jak i podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność gospodarczą.

Spółdzielnia organizuje liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne skierowane do mieszkańców Radomia. Jej celem jest integracja społeczności lokalnej, budowanie poczucia więzi oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych.

Zobacz więcej