pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Ilu mieszkańców ma Radom? - aktualne dane o ilości mieszkańców
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Ilu mieszkańców ma Radom? - aktualne dane o ilości mieszkańców

Ilu mieszkańców ma Radom? - aktualne dane o ilości mieszkańców

Spis treści

Radom ile mieszkańców ma obecnie? To pytanie często zadają sobie nie tylko lokalni patrioci, ale i osoby rozważające przeprowadzkę do tego historycznego miasta w centralnej Polsce. W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości, przedstawiając Ci najświeższe, aktualne dane o liczbie mieszkańców Radomia, wraz z fascynującymi trendami demograficznymi, które kształtują jego społeczność.

Kluczowe wnioski:
 • Według najnowszych danych, w 2024 roku Radom zamieszkuje około 201,000 osób, co czyni go 14. największym miastem w Polsce.
 • W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców Radomia spadła o około 5%, głównie z powodu migracji do większych miast.
 • Osoby powyżej 60 roku życia stanowią obecnie 25% populacji Radomia, co odzwierciedla ogólnokrajowy trend starzenia się społeczeństwa.
 • W porównaniu z podobnymi miastami, takimi jak Kielce czy Rzeszów, Radom utrzymuje stabilną liczbę mieszkańców.
 • Prognozy wskazują, że do 2030 roku liczba mieszkańców Radomia może spaść do około 190,000, ale władze miasta aktywnie pracują nad odwróceniem tego trendu.

Radom ile mieszkańców przybywa?

Kiedy pytamy "ile Radom ma mieszkańców", odpowiedź może nas zaskoczyć. Wbrew optymistycznym oczekiwaniom, liczba mieszkańców Radom nie rośnie, a wręcz przeciwnie - od kilku lat obserwujemy tendencję spadkową. To zjawisko, choć niepokojące, nie jest unikalne dla Radomia, lecz dotyka wiele średnich miast w Polsce.

Według najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku Radom zamieszkuje około 201,000 osób. To o około 1,500 mniej niż w roku poprzednim. Choć różnica może wydawać się niewielka, to w perspektywie długoterminowej staje się znacząca. Co ciekawe, ten spadek nie wynika z niskiego przyrostu naturalnego, ale głównie z migracji.

Dlaczego Radom ilość mieszkańców traci? Głównym powodem jest odpływ młodych ludzi do większych ośrodków, takich jak Warszawa czy Kraków, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. Radom, pomimo swojego potencjału i bogatej historii, stoi przed wyzwaniem stworzenia atrakcyjnych warunków, które zatrzymałyby młode pokolenie.

Na pytanie "ile Radom ma mieszkańców więcej niż rok temu?" musimy niestety odpowiedzieć przecząco. Trend jest odwrotny. Jednakże władze miasta nie siedzą z założonymi rękami. Uruchamiają programy zachęcające do osiedlania się w Radomiu, oferując atrakcyjne warunki dla młodych rodzin i przedsiębiorców.

Radom ile mieszkańców ubyło w ostatniej dekadzie?

Patrząc na ostatnie dziesięć lat, widzimy, że liczba mieszkańców Radom znacząco się zmniejszyła. W 2014 roku miasto liczyło około 217,000 mieszkańców. Dziś, w 2024 roku, ta liczba wynosi około 201,000. To spadek o niemal 16,000 osób, czyli około 7,4% całej populacji. To tak, jakby z mapy miasta zniknęła dość spora dzielnica!

Co ciekawe, tempo tego spadku nie było równomierne. W pierwszej połowie dekady, między 2014 a 2019 rokiem, Radom ilość mieszkańców tracił wolniej - ubyło około 6,000 osób. Jednak w drugiej połowie, od 2019 do 2024, proces ten przyspieszył, i miasto straciło kolejne 10,000 mieszkańców.

Ten przyspieszony odpływ ludności w ostatnich latach można częściowo wytłumaczyć pandemią COVID-19. Kryzys zdrowotny zmienił priorytety wielu osób. Niektórzy, pracując zdalnie, postanowili przeprowadzić się do mniejszych miejscowości lub wręcz na wieś, szukając spokoju i przestrzeni. Inni z kolei, w obliczu niepewnej sytuacji ekonomicznej, zdecydowali się na przeprowadzkę do większych miast, oferujących szerszy rynek pracy.

Analizując te dane, możemy zadać sobie pytanie: "Ile Radom ma mieszkańców szans na odwrócenie tego trendu?". Odpowiedź nie jest prosta, ale pojawiają się pozytywne sygnały. Miasto inwestuje w rozwój strefy ekonomicznej, co przyciąga nowe firmy. To z kolei może stworzyć miejsca pracy, które zatrzymają obecnych i przyciągną nowych mieszkańców.

Czytaj więcej: Budowa msbs grot: aktualne informacje i postęp prac w tym miejscu

Radom ile mieszkańców w porównaniu z innymi miastami

Gdy pytamy "ile Radom ma mieszkańców", warto też spojrzeć na to w szerszym kontekście. Jak wypada na tle innych, podobnych miast? Z około 201,000 mieszkańców w 2024 roku, Radom plasuje się na 14. miejscu wśród największych miast Polski. To wciąż czyni go znaczącym ośrodkiem miejskim, choć nie tak dużym jak pobliskie Łódź czy odległa, lecz porównywalna wielkościowo Bydgoszcz.

Ciekawe porównanie możemy przeprowadzić z Kielcami - stolicą sąsiedniego województwa świętokrzyskiego. W 2024 roku Kielce liczą około 190,000 mieszkańców. To o 11,000 mniej niż Radom. Podobnie sytuacja wygląda w zestawieniu z Płockiem, który ma około 118,000 mieszkańców. Widać więc, że pomimo spadku, liczba mieszkańców Radom wciąż przewyższa wiele okolicznych miast.

 • Radom (201,000) vs Kielce (190,000) - Radom większy o 11,000
 • Radom (201,000) vs Płock (118,000) - Radom większy o 83,000
 • Radom (201,000) vs Częstochowa (220,000) - Radom mniejszy o 19,000

Jednakże, gdy spojrzymy na dynamikę zmian, obraz staje się mniej korzystny. W ostatniej dekadzie Radom ilość mieszkańców stracił w tempie szybszym niż wspomniane miasta. Przykładowo, Częstochowa, choć większa (220,000 mieszkańców), w tym samym okresie straciła tylko około 5% populacji, podczas gdy w Radomiu ten spadek wyniósł 7,4%.

Co to oznacza dla Ciebie, jeśli rozważasz przeprowadzkę? Radom wciąż oferuje zalety średniego miasta - jest kompaktowy, ma bogatą infrastrukturę i jest dobrze skomunikowany. Jednocześnie, w porównaniu z gigantami takimi jak Warszawa, oferuje niższe koszty życia. Spadek liczby mieszkańców Radom może też oznaczać mniejszą konkurencję na rynku pracy i nieruchomości.

Struktura demograficzna: Radom ile mieszkańców seniorów

Zdjęcie Ilu mieszkańców ma Radom? - aktualne dane o ilości mieszkańców

Kiedy analizujemy dane na temat tego, ile Radom ma mieszkańców, warto przyjrzeć się nie tylko ogólnej liczbie, ale też strukturze wiekowej. W 2024 roku Radom, podobnie jak wiele polskich miast, staje w obliczu istotnego wyzwania - starzenia się społeczeństwa. Obecnie osoby powyżej 60 roku życia stanowią około 25% całej populacji miasta.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że na 201,000 mieszkańców Radomia, około 50,250 to seniorzy. To tak, jakby całe Śródmieście i sporą część Gołębiowa zamieszkiwały wyłącznie osoby starsze. Co więcej, tendencja ta nasila się. Dekadę temu, w 2014 roku, kiedy liczba mieszkańców Radom wynosiła 217,000, seniorzy stanowili około 20% populacji.

Rosnący odsetek osób starszych ma swoje konsekwencje. Z jednej strony to wyraz postępu medycznego - żyjemy dłużej i w lepszym zdrowiu. Z drugiej jednak strony, stawia to przed miastem nowe wyzwania. Radom musi dostosować swoją infrastrukturę - od komunikacji miejskiej po opiekę zdrowotną - do potrzeb seniorów.

Jednocześnie, wysoki odsetek starszych mieszkańców może tłumaczyć, dlaczego Radom ilość mieszkańców traci. Młodzi ludzie, kończąc edukację, często decydują się na wyjazd do większych miast w poszukiwaniu pracy. W rezultacie proporcja seniorów rośnie nie tylko dlatego, że jest ich więcej, ale także dlatego, że młodych jest mniej.

Prognozy na przyszłość: Radom ile mieszkańców w 2030?

Spoglądając w przyszłość, na rok 2030, możemy zadać sobie pytanie: "ile Radom ma mieszkańców szans na wzrost populacji?". Niestety, prognozy demograficzne nie są optymistyczne. Według analiz GUS, przy utrzymaniu obecnych trendów, liczba mieszkańców Radom w 2030 roku może spaść do około 190,000.

Ten przewidywany spadek o kolejne 11,000 osób w ciągu zaledwie sześciu lat jest alarmujący. Oznaczałby, że w okresie 2024-2030 Radom traciłby średnio około 1,800 mieszkańców rocznie. To tak, jakby co roku z mapy miasta znikała niewielka osada lub duże osiedle mieszkaniowe. Jeśli te prognozy się sprawdzą, to Radom ilość mieszkańców między 2014 a 2030 rokiem zmniejszy się aż o 27,000 - to więcej niż liczy cały Pionki!

Co wpływa na te pesymistyczne przewidywania? Po pierwsze, utrzymujący się trend migracji do większych miast. Po drugie, niski przyrost naturalny - w Radomiu, jak w całej Polsce, rodzi się coraz mniej dzieci. Po trzecie, starzenie się populacji - wielu obecnych seniorów nie dożyje 2030 roku, a luka po nich nie zostanie w pełni zapełniona przez młodsze pokolenia.

 • 2014: 217,000 mieszkańców - punkt odniesienia
 • 2024: 201,000 mieszkańców - spadek o 7,4% w ciągu dekady
 • 2030 (prognoza): 190,000 mieszkańców - przewidywany spadek o 5,5% w ciągu 6 lat

Jednak przyszłość nie jest wyryta w kamieniu. Władze Radomia aktywnie pracują nad strategiami, które mogą odwrócić te niekorzystne trendy. Planowane są inwestycje w park technologiczny, który miałby przyciągnąć innowacyjne firmy i stworzyć atrakcyjne miejsca pracy dla młodych specjalistów. Rozważa się też programy wsparcia dla młodych rodzin, takie jak miejskie żłobki czy dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania.

Podsumowanie

W 2024 roku Radom ilość mieszkańców szacuje się na około 201,000, co oznacza spadek o 7,4% w ciągu dekady. Trend ten, choć niepokojący, odzwierciedla szersze zjawiska migracji i starzenia się społeczeństwa.

Choć prognozy do 2030 roku sugerują dalszy spadek, to na pytanie "ile Radom ma mieszkańców za 6 lat?" nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Liczba mieszkańców Radom będzie zależeć od skuteczności miejskich strategii rozwoju.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Kaletnik w Radomiu: Dlaczego warto jest skorzystać z jego usług?
 3. mPay: Czy to najbezpieczniejsza aplikacja do płatności mobilnych?
 4. 6 najlepszych inspirujących pomysłów na oryginalne półki na książki
 5. Osiedle Radomianka - jak wyglądało wcześniej, sprawdź teraz

Najczęstsze pytania

Tak, Radom jest zdecydowanie największym miastem w regionie radomskim. Jego populacja, wynosząca około 201,000 mieszkańców w 2024 roku, znacznie przewyższa liczebność innych miast w okolicy, takich jak Pionki czy Kozienice.

Pandemia przyspieszyła odpływ ludności z Radomia. Wielu mieszkańców, pracując zdalnie, przeprowadziło się do mniejszych miejscowości, szukając spokoju. Inni, w obliczu niepewności ekonomicznej, przenieśli się do większych miast.

Niestety tak. Wielu młodych, wykształconych radomian opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. Ten trend "ucieczki mózgów" do metropolii, takich jak Warszawa czy Kraków, znacząco wpływa na demografię miasta.

Władze Radomia inwestują w strefę ekonomiczną, przyciągając nowe firmy. Planują też utworzenie parku technologicznego dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Dodatkowo, rozważane są programy wsparcia dla młodych rodzin, jak miejskie żłobki.

Nie, to zjawisko ogólnopolskie. Jednakże w Radomiu jest szczególnie widoczne - obecnie 25% mieszkańców to seniorzy. To wyzwanie dla miasta, które musi dostosować infrastrukturę i usługi do potrzeb starszej społeczności.

Zobacz więcej