pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Kierunki i rekrutacja na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Kierunki i rekrutacja na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom

Kierunki i rekrutacja na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom

Spis treści

UTH Radom wydział filologiczno-pedagogiczny oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności z zakresu filologii oraz nauk pedagogicznych. Kandydaci mają możliwość podjęcia studiów licencjackich lub magisterskich w przyjaznej atmosferze akademickiej. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, współpracując z lokalnymi instytucjami i zapewniając liczne zajęcia w terenie.

Kluczowe wnioski:
 • Wydział filologiczno-pedagogiczny UTH Radom prowadzi kształcenie na kierunkach filologicznych i pedagogicznych, a także oferuje specjalizacje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 • Proces rekrutacji jest przejrzysty, a kryteria kwalifikacji dostosowane do poszczególnych kierunków studiów.
 • Studenci mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej oraz bogatej oferty zajęć praktycznych i wyjazdów terenowych.
 • Kadra akademicka posiada bogate doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, zapewniając wysoką jakość kształcenia.
 • Absolwenci wydziału są cenionymi specjalistami na rynku pracy, wyposażonymi w teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Kierunki studiów na UTH Radom - wydział filologiczno-pedagogiczny

Wydział filologiczno-pedagogiczny UTH Radom oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych kierunków na poziomie licencjackim i magisterskim. Wśród propozycji znajdziemy filologie: polską, angielską, niemiecką, rosyjską i kulturoznawstwo. Dla miłośników nauk humanistycznych przygotowano takie kierunki, jak: pedagogika, pedagogika specjalna i praca socjalna.

Różnorodność kierunków studiów umożliwia znalezienie ścieżki kształcenia dostosowanej do indywidualnych zainteresowań i preferencji zawodowych. Uczelnia stale aktualizuje swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów.

Studenci mogą liczyć na kompleksowe przygotowanie do przyszłej kariery poprzez solidną podstawę teoretyczną uzupełnioną zajęciami praktycznymi, warsztatami i projektami realizowanymi we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami.

Kształcenie odbywa się w małych grupach, co sprzyja indywidualnemu podejściu oraz nawiązywaniu bliskich relacji między studentami a wykładowcami. Taka atmosfera stwarza doskonałe warunki do rozwijania pasji i zainteresowań.

Rekrutacja na UTH Radom - wydział filologiczno-pedagogiczny

Rekrutacja na wydział filologiczno-pedagogiczny UTH Radom odbywa się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Proces jest przejrzysty i klarowny, a terminy oraz wymagane dokumenty są precyzyjnie określone.

Rekrutacja prowadzona jest oddzielnie na każdy kierunek studiów, zarówno na poziom licencjacki, jak i magisterski. Kandydaci muszą spełnić określone kryteria, które różnią się w zależności od wybranego kierunku. Mogą to być wyniki egzaminu maturalnego, rozmowa kwalifikacyjna lub test predyspozycji.

 • Dla filologii obcych może być wymagana znajomość języka na określonym poziomie.
 • Dla kierunków pedagogicznych często brane są pod uwagę osiągnięcia kandydatów w dziedzinach związanych z przyszłym zawodem.

Uczelnia organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne, na których można uzyskać wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji i oferowanych studiów. Doradcy są dostępni zarówno stacjonarnie, jak i online, zapewniając pełne wsparcie kandydatom.

Czytaj więcej: Informacje i usługi w szpitalu Józefów w Radomiu: pomoc blisko Ciebie

Studia licencjackie na UTH Radom - wydział filologiczno-pedagogiczny

Studia licencjackie na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom trwają 3 lata i umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu wybranej dziedziny. Oferta obejmuje takie kierunki, jak: filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, filologia rosyjska, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika specjalna i praca socjalna.

Program nauczania na studiach licencjackich łączy solidne podstawy teoretyczne z elementami praktycznymi. Studenci zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodach związanych z wybraną specjalnością lub kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Uczelnia kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak: komunikacja, praca zespołowa, kreatywność i samodzielność. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz wyjazdach studyjnych, co pozwala na poszerzanie horyzontów i zdobywanie cennego doświadczenia.

 • Filologie obcze obejmują intensywną naukę języka obcego, zarówno w zakresie jego struktur gramatycznych, jak i praktycznej komunikacji.
 • Kierunki pedagogiczne przygotowują do pracy w charakterze nauczycieli, wychowawców, terapeutów i asystentów rodzin.

Studia magisterskie na UTH Radom - wydział filologiczno-pedagogiczny

Zdjęcie Kierunki i rekrutacja na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na wydziale filologiczno-pedagogicznym UTH Radom. Oferowane są kierunki: filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, filologia rosyjska, pedagogika oraz pedagogika specjalna.

Studia magisterskie trwają 2 lata i umożliwiają pogłębienie wiedzy specjalistycznej oraz rozwinięcie umiejętności badawczych. Program obejmuje zajęcia teoretyczne, seminaria, warsztaty i projekty badawcze, przygotowując absolwentów do samodzielnej pracy naukowej lub zawodowej na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.

Dodatkowo, studenci mogą wybierać spośród szerokiej gamy przedmiotów fakultatywnych, co pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia i dopasowanie jej do swoich zainteresowań oraz planów zawodowych.

Podczas studiów magisterskich kładzie się nacisk na doskonalenie umiejętności analitycznych, krytycznego myślenia oraz samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Studenci przygotowują prace magisterskie pod kierunkiem doświadczonych opiekunów naukowych.

Specjalności na UTH Radom - wydział filologiczno-pedagogiczny

Wydział filologiczno-pedagogiczny UTH Radom oferuje możliwość wyboru atrakcyjnych specjalności, które pozwalają na zdobycie unikalnych kompetencji i wyróżnienie się na rynku pracy. Wśród propozycji znajdziemy m.in.:

 • Na filologiach: tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języka obcego, komunikacja międzykulturowa.
 • Na pedagogice: edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, doradztwo zawodowe i personalne.

Specjalności są prowadzone przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

Podsumowanie

Wydział filologiczno-pedagogiczny UTH Radom oferuje szeroką gamę kierunków studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Wśród nich można znaleźć filologie, pedagogikę, pedagogikę specjalną i pracę socjalną. Kandydaci mogą wybrać optymalny dla siebie kierunek zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Rekrutacja na UTH Radom przebiega w sposób przejrzysty, a kryteria są jasno określone dla każdego kierunku. Uczelnia organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne, zapewniając pełne wsparcie kandydatom podczas procesu aplikacyjnego. Studia obejmują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, dając absolwentom solidne podstawy do dalszej kariery.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Kaletnik w Radomiu: Dlaczego warto jest skorzystać z jego usług?
 3. mPay: Czy to najbezpieczniejsza aplikacja do płatności mobilnych?
 4. 6 najlepszych inspirujących pomysłów na oryginalne półki na książki
 5. Trenerzy Radomiaka - sylwetki i osiągnięcia najlepszych trenerów

Najczęstsze pytania

Na wydziale można podjąć studia licencjackie i magisterskie z zakresu filologii (polski, angielski, niemiecki, rosyjski), kulturoznawstwa, pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz pracy socjalnej. Oferta obejmuje różnorodne specjalności, pozwalające na zdobycie unikalnych kompetencji.

Kryteria rekrutacji różnią się w zależności od wybranego kierunku. Mogą obejmować wyniki egzaminu maturalnego, rozmowę kwalifikacyjną, test predyspozycji lub potwierdzenie znajomości języka obcego na określonym poziomie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie uczelni.

Tak, uczelnia ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami i firmami, oferując studentom możliwość odbycia praktyk i staży. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Absolwenci wydziału filologiczno-pedagogicznego UTH Radom są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach związanych z wybraną specjalnością, np. nauczyciel, tłumacz, pracownik socjalny, terapeuta czy doradca zawodowy. Mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz wyjazdach studyjnych, co pozwala na poszerzanie horyzontów i zdobywanie cennego doświadczenia. Wyróżniający się studenci mają szansę na udział w programach stypendialnych oraz grantach badawczych.

Zobacz więcej