pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Komenda powiatowa policji w Szydłowcu - informacje o bezpieczeństwie
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Komenda powiatowa policji w Szydłowcu - informacje o bezpieczeństwie

Komenda powiatowa policji w Szydłowcu - informacje o bezpieczeństwie

Spis treści

KPP Szydłowiec to jednostka Policji odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szydłowieckiego. Ta kluczowa instytucja czuwa nad spokojnym życiem mieszkańców, podejmując działania prewencyjne, interwencyjne i śledcze. W artykule tym poznasz szczegóły dotyczące struktury, zadań oraz codziennej pracy funkcjonariuszy tej niezwykle ważnej komendy.

Kluczowe wnioski:
 • KPP Szydłowiec zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu, reagując na wszelkie zagrożenia i przestępstwa.
 • Jednostka współpracuje ściśle z lokalnymi instytucjami oraz społecznością, budując wzajemne zaufanie.
 • Działania prewencyjne i edukacyjne są kluczowym elementem pracy funkcjonariuszy, zmierzającym do ograniczenia przestępczości.
 • Komenda dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i sprzętowymi, aby skutecznie realizować swoje zadania.
 • Statystyki dotyczące interwencji i wykrytych przestępstw świadczą o skuteczności działań KPP Szydłowiec.

Kontakt i lokalizacja KPP Szydłowiec

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu (KPP Szydłowiec) znajduje się przy ulicy Kościuszki 138 w samym sercu miasta. Jest to strategiczna lokalizacja, zapewniająca szybki dojazd funkcjonariuszy do różnych części powiatu. Okoliczni mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie sprawy, dzwoniąc pod numer telefonu 48 617 15 97 lub osobiście przychodząc do komendy, która jest czynna całodobowo.

Przestronna siedziba KPP Szydłowiec dysponuje zarówno pomieszczeniami administracyjnymi, jak i celami dla zatrzymanych osób oraz parkingiem dla radiowozów. Nowoczesna infrastruktura umożliwia sprawną koordynację działań policjantów na terenie całego powiatu szydłowieckiego.

Warto pamiętać, że w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub bezpośredniego niebezpieczeństwa należy niezwłocznie dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112. Jednak na co dzień wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańcy mogą zgłaszać właśnie do KPP Szydłowiec.

Komenda zapewnia całodobową obsługę interesantów, dzięki czemu funkcjonariusze są zawsze gotowi do podjęcia niezbędnych działań. Warto zapamiętać te istotne dane kontaktowe, aby móc szybko skontaktować się z policją w razie potrzeby.

Statystyki KPP Szydłowiec

Analiza danych statystycznych pozwala ocenić skalę wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się funkcjonariusze KPP Szydłowiec. W ubiegłym roku odnotowano łącznie ponad 2500 różnego rodzaju interwencji, co pokazuje, jak istotną rolę pełni ta jednostka w utrzymaniu porządku publicznego.

Systematycznie spadają wskaźniki przestępczości w regionie, co jest bezpośrednią zasługą skutecznych działań prewencyjnych i operacyjnych prowadzonych przez policjantów. W 2022 roku stwierdzono o 15% mniej przestępstw niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do ponad 72%.

 • Najczęstszymi kategoriami przestępstw były: kradzieże, włamania oraz przestępstwa przeciwko mieniu.
 • Wzrosła liczba ujawnionych przypadków nielegalnego posiadania narkotyków wśród młodzieży.
 • Odnotowano spadek liczby przestępstw z użyciem przemocy oraz rozbojów.
 • Zwiększyła się wykrywalność sprawców dzięki nowoczesnym technikom śledczym i dobrej współpracy z lokalną społecznością.

Statystyki te pokazują, że systematyczna i kompleksowa praca funkcjonariuszy KPP Szydłowiec przynosi wymierne efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególny nacisk położono na edukację młodzieży oraz aktywne przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej.

Czytaj więcej: Oferty pracy w Radomiu - gdzie znaleźć pracę w tym mieście?

Kadra i struktura KPP Szydłowiec

Na czele KPP Szydłowiec stoi doświadczony komendant - nadkomisarz Marek Nowak, który od ponad 25 lat służy w szeregach Policji. Wraz z zastępcą oraz kadrą oficerską tworzą oni skuteczny zespół zarządzający jednostką i koordynujący jej działania operacyjne.

Sama komenda podzielona jest na kilka kluczowych wydziałów, takich jak Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego czy Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Każdy z nich zajmuje się określoną sferą działań policyjnych, dzięki czemu funkcjonariusze mogą specjalizować się w konkretnych obszarach swojej pracy.

Ważną rolę w strukturze KPP Szydłowiec pełnią również posterunki Policji w mniejszych miejscowościach powiatu, takich jak Jastrząb, Wolanów czy Chlewiska. Dzięki nim możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia i zapewnienie bezpieczeństwa również na terenach wiejskich.

Cała jednostka liczy blisko 200 funkcjonariuszy, co przy powierzchni ponad 1000 km kwadratowych powiatu szydłowieckiego stanowi rozsądne zasoby kadrowe. Pozwala to na sprawną organizację pracy i zapewnienie odpowiedniej częstotliwości patroli w regionie.

Obowiązki KPP Szydłowiec w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Zdjęcie Komenda powiatowa policji w Szydłowcu - informacje o bezpieczeństwie

Głównym zadaniem KPP Szydłowiec jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez podejmowanie różnorodnych działań prewencyjnych i interwencyjnych. Funkcjonariusze tej jednostki odpowiadają za zapobieganie przestępstwom oraz zatrzymywanie ich sprawców.

W ramach obowiązków rutynowych policjanci pełnią regularne patrole piesze i zmotoryzowane, monitorując sytuację i reagując na wszelkie nieprawidłowości. Szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz na drogach.

 • Prowadzone są również działania profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych, zwłaszcza do młodzieży.
 • W ramach obowiązków KPP Szydłowiec podejmuje interwencje, zatrzymuje sprawców przestępstw oraz zabezpiecza miejsca zdarzeń.
 • Ważnym aspektem pracy funkcjonariuszy jest zbieranie dowodów i prowadzenie postępowań przygotowawczych.
 • Komenda organizuje również akcje szczególne, np. okresowe wzmożone kontrole trzeźwości kierowców.

Ogólnie rzecz biorąc, zakres obowiązków KPP Szydłowiec jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie działania związane z utrzymaniem ładu, spokoju i bezpieczeństwa na terenie całego powiatu szydłowieckiego.

Podsumowanie

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu (KPP Szydłowiec) pełni kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Funkcjonariusze tej jednostki czuwają nad porządkiem publicznym, reagując na wszelkie zgłoszenia i podejmując działania prewencyjne. Dzięki ścisłej współpracy z innymi służbami i instytucjami, a także zaangażowaniu lokalnej społeczności, udaje się skutecznie przeciwdziałać przestępczości i utrzymywać niski poziom zagrożeń.

Szeroki zakres obowiązków KPP Szydłowiec obejmuje nie tylko interwencje, ale także edukację młodzieży czy dbanie o bezpieczeństwo w miejscach takich jak Zalew Szydłowiec. Dostęp do niezbędnych informacji KPP Szydłowiec, takich jak dane kontaktowe czy statystyki, pozwala mieszkańcom poczuć się bezpieczniej. Dzięki wysiłkom funkcjonariuszy powiat szydłowiecki jest miejscem, w którym można żyć spokojnie i bez obaw.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Gdzie kupić najlepsze kruszywo w Radomiu? Oto źródła materiałów
 3. Parafia św. Stefana w Radomiu: Jakie wsparcie oferuje wiernym?
 4. Relikwie Św. Andrzeja Boboli - historia i znaczenie przedmiotów
 5. Zalew w pionkach - atrakcje i informacje na temat zalewu

Najczęstsze pytania

W przypadku zagrożenia życia lub bezpośredniego niebezpieczeństwa należy niezwłocznie zadzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112. Dla spraw mniej pilnych można dzwonić bezpośrednio do komendy pod numer 48 617 15 97 lub osobiście się tam zgłosić.

Funkcjonariusze prowadzą szereg działań profilaktycznych, zwłaszcza wśród młodzieży, mających na celu edukację i przeciwdziałanie przestępczości. Organizowane są również okresowe akcje, np. wzmożone kontrole trzeźwości kierowców.

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu mieści się przy ulicy Kościuszki 138 w centrum miasta. Jest to dogodna lokalizacja, zapewniająca szybki dojazd funkcjonariuszy do różnych części powiatu.

Aby zapewnić skuteczne działania, KPP Szydłowiec ściśle współdziała z wieloma podmiotami, takimi jak straż miejska, straż pożarna, służby ratownicze, prokuratura oraz urzędy i placówki oświatowe na terenie powiatu.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy systematycznie spada liczba przestępstw w regionie, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. Wskaźniki te świadczą o skuteczności podejmowanych przez KPP Szydłowiec działań i poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zobacz więcej