pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Prokuratura w Radomiu - informacje i aktualności o tym miejscu
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Prokuratura w Radomiu - informacje i aktualności o tym miejscu

Prokuratura w Radomiu - informacje i aktualności o tym miejscu

Spis treści

Prokuratura radom jest kluczową instytucją wymiaru sprawiedliwości w Radomiu, odpowiedzialną za ściganie przestępstw i prowadzenie postępowań przygotowawczych na terenie miasta i okolic. Ta placówka odgrywa istotną rolę w utrzymaniu porządku prawnego i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. W tym artykule poznasz szczegółowe informacje o zadaniach, organizacji i bieżących działaniach prokuratury w Radomiu.

Kluczowe wnioski:
 • Prokuratura radom zajmuje się badaniem i ściganiem przestępstw popełnionych na obszarze swojej jurysdykcji.
 • Instytucja ta działa w ścisłej współpracy z policją i sądami, aby zapewnić sprawny przebieg postępowań karnych.
 • Prokuratorzy z Radomia nadzorują postępowania przygotowawcze i decydują o przedstawieniu aktu oskarżenia.
 • W prokuraturze radom obowiązuje hierarchiczna struktura, na czele której stoi prokurator rejonowy.
 • Obywatele mogą zgłaszać się do prokuratury z zawiadomieniami o popełnieniu przestępstwa lub występować w roli pokrzywdzonego.

Kontakt i lokalizacja prokuratury radom

Prokuratura radom zlokalizowana jest przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu. To główna siedziba Prokuratury Okręgowej, która obejmuje swoją jurysdykcją całe miasto Radom oraz pobliskie powiaty. Budynek mieści się w reprezentacyjnej kamienicy z początku XX wieku, łatwo rozpoznawalnej dzięki charakterystycznej architekturze.

Obywatele mogą zgłaszać się do tej placówki osobiście, korzystając z dwóch wejść – od ul. Żeromskiego oraz od podwórza. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 48 363 15 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres [email protected].

W obrębie miasta działa również druga jednostka - Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód przy ul. Wjazdowej 4, jak również Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód z siedzibą przy ul. Staroopatowskiej 3. Wszystkie trzy prokuratury działają w ścisłej współpracy, zapewniając kompleksową opiekę prawną mieszkańcom Radomia.

Warto pamiętać, że godziny przyjęć interesantów mogą się różnić w poszczególnych jednostkach. Aktualne informacje o dyżurach oraz godzinach otwarcia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Jurysdykcja i organizacja prokuratury radom

Prokuratura Okręgowa w Radomiu pełni nadzór nad dwoma prokuraturami rejonowymi - Radom-Wschód i Radom-Zachód. Cała struktura obejmuje swoim zasięgiem miasto Radom oraz powiaty: radomski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, białobrzeski i zwoleński.

Na czele Prokuratury Okręgowej stoi prokurator okręgowy, który koordynuje pracę całej jednostki oraz nadzoruje działania prokuratorów rejonowych. Poszczególne działy zajmują się różnymi kategoriami spraw, takimi jak przestępstwa gospodarcze, przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprawami rodzinnymi i niedorosłych sprawców czynów karalnych.

 • Prokuratura Okręgowa pełni funkcję odwoławczą od decyzji prokuratur rejonowych.
 • Rozpatruje również sprawy o największym ciężarze gatunkowym oraz obejmujące swym zakresem większy obszar.
 • Wszystkie jednostki podlegają Prokuratorowi Regionalnemu w Lublinie, stanowiącemu zwierzchni organ nadzoru.

Ścisła współpraca między poszczególnymi szczeblami prokuratury gwarantuje skuteczne i sprawne prowadzenie postępowań przygotowawczych na terenie całego okręgu radomskiego. Zhierarchizowana struktura zapewnia odpowiednią koordynację działań oraz jednolitą linię orzeczniczą.

Czytaj więcej: Informacje i usługi wydziału komunikacji w Radomiu

Aktualne sprawy prowadzone przez prokuraturę radom

W ostatnim czasie prokuratura radom prowadziła kilka głośnych postępowań, które przykuwały uwagę opinii publicznej. Jedną z najbardziej medialnych spraw było oskarżenie byłego radnego miejskiego o przyjmowanie korzyści majątkowych. Zarzuty obejmowały przyjęcie kilkudziesięciu tysięcy złotych łapówek w zamian za przychylne głosowanie w kwestiach miejskich inwestycji.

Inną szerzej komentowaną sprawą były zarzuty stawiane grupie złodziei samochodów działających na terenie Radomia i okolic. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej odpowiadali za kradzieże luksusowych pojazdów, które następnie były przeprowadzane za granicę i zbywane.

Prokuratorzy z Radomia zajmowali się również brutalnymi przestępstwami z użyciem przemocy. Wśród bardziej drastycznych przykładów można wymienić sprawę zabójstwa 80-latka przez jego syna, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem. Tak poważne sprawy budzą duże zainteresowanie mediów i opinie publicznej.

 • Prokuratura analizuje wszystkie dowody i okoliczności zdarzenia w celu postawienia zarzutów oraz skierowania sprawy do sądu.
 • W toku postępowań prokuratorzy często współpracują z biegłymi z różnych dziedzin, aby dogłębnie wyjaśnić przyczyny i przebieg zdarzeń.

Niezależnie od rozgłosu medialnego, głównym zadaniem prokuratury jest pragmatyczne i bezstronne prowadzenie śledztw, z poszanowaniem prawa i dążeniem do wyjaśnienia prawdy. Dzięki temu wymiar sprawiedliwości może skutecznie działać na rzecz utrzymania porządku publicznego.

Historia i znaczenie prokuratury radom

Zdjęcie Prokuratura w Radomiu - informacje i aktualności o tym miejscu

Prokuratura w Radomiu może się poszczycić długą tradycją sięgającą początków XX wieku. Jej korzenie są ściśle związane z dziejami miasta i regionu, stanowiąc ważną część lokalnej historii. Już w okresie międzywojennym działała tu elitarna jednostka prokuratury, zajmująca się kluczowymi dla kraju sprawami.

W czasach PRL placówka należała do najważniejszych ośrodków prawnych, odgrywając wiodącą rolę w utrzymaniu porządku i stabilizacji ustrojowej. Jej znaczenie dodatkowo wzrosło po transformacji ustrojowej, gdy Polska budowała zręby niezawisłego wymiaru sprawiedliwości opartego na demokratycznych wartościach.

Obecnie prokuratura radom jest postrzegana jako symbol niezależności sądownictwa oraz gwarant przestrzegania prawa. Obywatele darząc zaufaniem tę instytucję, oczekują od niej profesjonalizmu, bezstronności i obiektywizmu w prowadzeniu postępowań.

Na przestrzeni dziesięcioleci prokuratorzy z Radomia przyczynili się do wyjaśnienia wielu skomplikowanych i niepokojących zbrodni, działając na rzecz ochrony ładu społecznego. Zasłużyli tym samym na uznanie i szacunek lokalnej społeczności, stanowiąc część bogatego dziedzictwa miasta i całego regionu.

Podsumowanie

Jak widać, prokuratura okręgowa radom pełni kluczową rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości w regionie. Wraz z podległymi prokuraturą radom wschód i prokuraturą radom zachód, tworzy spójną strukturę ścigającą przestępstwa i prowadzącą postępowania przygotowawcze. Dzięki hierarchicznej organizacji i ścisłej współpracy, instytucje te zapewniają skuteczne działanie prawa.

Zakres obowiązków i doświadczenie radomskich prokuratorów pozwalają im z powodzeniem wyjaśniać najbardziej skomplikowane sprawy. Zarówno historia, jak i współczesne sukcesy placówki budzą szacunek wśród mieszkańców, którzy mogą czuć się bezpieczni, mając pewność, że organy ścigania sumiennie strzegą porządku prawnego w mieście i okolicach.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Kaletnik w Radomiu: Dlaczego warto jest skorzystać z jego usług?
 3. mPay: Czy to najbezpieczniejsza aplikacja do płatności mobilnych?
 4. 6 najlepszych inspirujących pomysłów na oryginalne półki na książki
 5. Osiedle Radomianka - jak wyglądało wcześniej, sprawdź teraz

Zobacz więcej